Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Εργασία

Οι μαθητές - ερευνητές είναι χωρισμένοι σε 4 ομάδες των 5-6 ατόμων. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας αρχηγός - συντονιστής που συντονίζει την ομάδα, μοιράζει δραστηριότητες, μαζεύει και ελέγχει με το σύνολο της ομάδος τις εργασίες (Μεγάλη βοήθεια είναι και η κοντινή βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης που αποτελεί εύκολο τρόπο συγκέντρωσης των ομάδων ακόμη και κατά την διάρκεια του μαθήματος γιατί βρίσκεται σε διπλανό από το σχολείο δρόμο)
Στο τέλος θα γίνει παρουσίαση των εργασιών, θα βγουν συμπεράσματα και θα γίνει αξιολόγηση με ερωτηματολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου